Privacy

Hierbij kan u onze privacy policy vinden.

 

Informatie over de bescherming van gegevens bij onze gegevensverwerking op grond van artikel (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

1. Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking en contactgegevens

Slotenmakerij De Peuter

Oude Baan 61

2230 Herselt

T +32 (0)485 70 33 08

info@slotenmakerij.com

Slotenmakerij De Peuter respecteert de geldende privacywetgeving, zijnde de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (afgekort AVG of GDPR genoemd), de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook het AVG Decreet van de Vlaamse gemeenschap

2. Doeleinden en rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens verwerken

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ifv offerte, order & facturatie. 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnr en betaalgegevens) nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Zij worden niet gebruikt voor direct marketing, zij worden nooit met derden gedeeld, noch verkocht.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden diensten of wettelijk verplichte taken.

3. De website van Slotenmakerij De Peuter maakt geen gebruik van cookies (kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt om U uniek te identificeren).

4. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken / te verbeteren / te laten wissen. Dat kan per mail aan info@slotenmakerij.com of per post aan Slotenmakerij De Peuter – Oude Baan 61 – 2230 Herselt.

5. Vragen / opmerkingen / klachten? Neem contact met ons op. U kan zich ook wenden tot de VTC (contact@toezichtscommissie.be / 32 (0)2 553 20 85) of de Gegevensbeschermingsauthoriteit (contact@apd-gba.be / +32 (0)2 274 48 00).